Δεν υπάρχει καμία ελπίδα επιστροφής σε μια παραδοσιακή πίστη που έχει ήδη εγκαταληφθεί, επειδή ο βασικός όρος γι' αυτόν που κρατά μια παραδοσιακή πίστη είναι ότι δεν θα πρέπει να γνωρίζει πως είναι λάτρης της παράδοσης Al. Ghazali

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους όσους κατανόησαν, εκτίμησαν και καταξίωσαν την διαχρονική αυτή γνώση,

Σε όσους την εξάσκησαν με ανιδιοτέλεια,

Σε όσους αγίασαν κάνοντάς την πράξη στην καθημερινότητα,

Σε όσους ήταν εδώ πριν και σε όσους θα ακολουθήσουν ...

Φωτεινή Ακατάνκα Ζούνι

 
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 111726